آکادمی کارآفرینی بین المللی

کارگاه کوچینگ به زبان انگلیسی
Multi Date Event

کارگاه کوچینگ به زبان انگلیسی

بلیت رویداد از: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

ترفندهای استخدام در خارج از کشور
Multi Date Event

ترفندهای استخدام در خارج از کشور

بلیت رویداد از: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

فعالیت حرفه ای در خارج از کشور
Multi Date Event

فعالیت حرفه ای در خارج از کشور

بلیت رویداد از: ۲۹۹,۰۰۰ تومان

نویسندگی خلاق
Multi Date Event

نویسندگی خلاقانه

بلیت رویداد از: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

مدل کسب و کار
Multi Date Event

مدل کسب و کار – بخش دوم: تست و ارزیابی

بلیت رویداد از: ۵۵۰,۰۰۰ تومان

دکمه بازگشت به بالا
بستن